European Conference on Afghanistan after 2014

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe         

په اروپا کی دمیـشـته افغانانو د تولنو فدراسـیون

فدراسـیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا

European Conference “Afghanistan after 2014”

Discussing the past, a glance to the future perspectives

14/12/2013

On 14 December 2013, representatives of more than a 130 cultural, social and political organizations from Afghanistan, Germany, Holland, the United Kingdom, France, Spain, Sweden, Denmark, Austria, the United States and Afghanistan gathered in an international conference about Afghanistan held in the DFD Hall in the city of The Hague. This conference discussed the developments since the fall of Taliban regime in Afghanistan and the existing perspectives and threats in the economic, social, judicial and security area that may arise in the aftermath of the 2014 planned withdrawal of the majority of foreign troops from Afghanistan.

Read More

Persconferentie over particuliere initiatieven van diaspora in Afghanistan

Active Image

Nederland draagt in de afgelopen 8 jaar bij in de stabiliteit en wederopbouw van Afghanistan. De steun van Nederland aan Afghanistan kent twee belangrijke kanalen. De overheid wordt via the VN Trust Fund gesteund en, terwijl er ook geld wordt beschikbaar gesteld aan stimuleren van handel en ontwikkelingssamenwerking tussen Afghanistan en Nederland. Een derde kanaal is geopend door de Nederlandse Afghanen. Via particuliere initiatieven proberen Afghaanse Nederlanders zo veel mogelijk bij te dragen in de ontwikkeling van Afghanistan. Educatie, gezondheidszorg, mensenrechten en noodhulp aan teruggekeerde vluchtelingen zijn de aandacht gebieden voor deze initiatieven. Het derde kanaal is het minst bekend en daadoor ver van de aandacht van politiek en media. In december 2008 begon FAVON met behulp van een bijdrage van NCDO met een campagne voor stimuleren van particuliere initiatieven. Activiteiten werden georganiseerd voor in kaart brengen van particuliere initiatieven en vergroten van draagvlak voor ontwikkelingshulp aan Afghanistan in Nederland, vooral onder de Afghaanse gemeenschap in Nederland. De slotbijeenkomst van deze campagne was een persconferentie op 16 november in de nieuwspoort.   

Tijdens deze persconferentie werd een documentaire getoond over het bestaan, successen en problemen van particuliere initiatieven. Daarnaast is er ruimte voor politici en media kennis te maken en vragen te stellen aan de initiatiefnemers. Onze eregast was mevrouw Selay Ghafar, een voorvechter voor gelijke rechten voor vrouwen in Afghanistan en director van de organisatie HAWCA. Mevrouw Ghafar was in het kader van werkbezoek aan Europese landen, naar Nederland gekomen. Particuliere initiatiefnemers waren er ook vertegenwoordigd. De opkomst van politici en media was helaas niet naar onze wens in deze persconferentie.

 Active Image

 

Afghaanse diaspora wil meebeslissen

 

Woensdag 01 April 2009 11:38
 

Een interview met Najla Wassie

Lena Sangin

‘Ieder volk heeft het recht zelf betrokken worden bij beslissingen over zijn land,’ zegt Najla Wassie, zij is voorzitter van de Federatie van Afghaanse Vluchtelingen Organisaties in Europa (FAROE). Op een afstand van 500 meter van de Topconferentie over Afghanistan in Crown Plaza in den Haag organiseerde FAROE een parallelle persconferentie. Ex Ponto sprak met de voorzitters van FAROE en van de jongerenorganisatie Kohandazh.

najla_persconf_afghanistan.jpgDe ogen van de hele wereld zijn gericht op Den Haag waar politici van 70 landen waaronder de voorzitter van de Verenigde Naties zijn verzameld voor de Topconferentie over Afghanistan. In de straten van Den Haag voelt men een ongewone spanning. Overal zijn uitgebreide politiecontroles en afzettingen. Het voormalige Congresgebouw waar de Topconferentie werd gehouden was in ruime omtrek afgezet, konden gewone stervelingen niet zomaar binnenkomen.

Waarom deze persconferentie terwijl de andere – de Topconferentie nog loopt?
Najla Wassie: ‘Op de Topconferentie, waar vandaag over het lot van mijn land wordt beslist zijn wij, Afghanen die hier wonen niet toegelaten. Niet iedereen van ons kan vandaag meedoen aan de politieke gesprekken daar. Wij denken dat in deze conferenties niet  de stem van het Afghaanse volk vertegenwoordigd is. Daarom heeft onze federatie besloten een parallelle, toegankelijke conferentie voor de pers en bevolking te organiseren. De bedoeling is om mensen voor te lichten over de mening en de kritiek op huidige situatie en de verwachting die wij als Afghanen in diaspora hebben. Onze waarheid, over de huidige situatie in Afghanistan, überhaupt over de zogenaamde Afghaanse kwestie.’

Wat is dan de Afghaanse waarheid vandaag?
‘We hebben een alliantie nodig en geen bezetters. Wij willen in alle stappen betrokken blijven als het om Afghanistan gaat. Dat zal te gek zijn als men voor ons zonder onze beslissing pleit. Het Afghaanse volk moet betrokken worden bij het besluit over zijn lot,  dat roepen wij al 30 jaar. Afghanistan is in de laatste zeven jaar veranderd in de internationale drugshandelregio, corruptiezone, krijgsheren, kinderuithuwelijking, economisch en sociaal achterstaand, beroofd van zijn historisch-culturele, morele waarden, analfabetisme, noem maar op…
‘Iedereen ziet dat verandering nu juist noodzakelijk is. Verkiezingen moeten niet meer gedicteerd worden door het buitenland, maar op een democratische manier, niet onder de leiding van de VN. Wij willen geen president als een marionet die handelt vanuit de wensen van krijgsheren en corruptie. Al jaren wordt er tegen de Taliban gevochten, maar de Taliban blijft regeren en angst aanjagen. Wij zeggen niet dat er geen goed begin was, de wederopbouw bijvoorbeeld. Maar er is geen wederopbouw zonder verzoening, geen veiligheid  zonder democratie. In alle situaties moeten intellectuele Afghanen binnen of buiten het land een belangrijke rol krijgen.’

Maar als meer dan 20 miljoen Afghanen in uiterst  miserabele omstandigheden verkeren, bijna de hele intelligentsia gevlucht is, 90 procent van de bewolking analfabeet is, wat kan in dit geval de bevolking zelf doen?
‘Inderdaad, dat alles wat jij noemt, zijn de gevolgen van opgedrongen oorlogen en ingrijpende gebeurtenissen van de laatste 30 jaar. Na de lange oorlog moet het land  van nul af aan beginnen. Ik denk niet dat alle intelligentsia gevlucht is. Er zijn een heleboel mensen die zich politiek diep betrokken voelen maar geen kans krijgen om iets te veranderen. Wij, de Afghaanse diaspora, zijn ook een deel van ons volk.’

Is volgens u de Topconferentie niets meer dan een politieke show dan?
‘Ik wil niet voor het einde van de dag commentaar geven. Alleen ik denk dat wij, Afghanen in diaspora  ons betrokken voelen met het lot van ons land. We zouden de conferentie moeten bijwonen om de stem van deze groep te laten horen. Dit is het recht van iedere Afghaan. Ieder volk heeft het recht zelf betrokken worden bij beslissingen over zijn land.’

Waarom is er plotseling zo’n grote aandacht voor Afghanistan?
‘Er was altijd al aandacht besteden, maar nog meer nu Amerika zijn nieuwe strategie voor de aanpak van terroristen heeft bekend gemaakt. Er is besloten om 17000 meer soldaten naar Afghanistan te sturen. Met de komst van de Obama regering verandert ook het Amerikaanse beleid. Obama wil de fouten van zijn voorganger herstellen, maar dat is niet zo eenvoudig. Het is zeer belangrijk dat nu de issue van de bemoeienis van de buurlanden hardop is benoemd.’

Wat zijn jullie verwachtingen van deze Topconferentie?
‘Hoe kunnen wij dat beoordelen als wij buiten de muren zijn? Wij weten nog niet wat voor afspraken daar worden gemaakt. Wij zijn er niet zo enthousiast over en verwachten we ook geen grote resultaten. Het belangrijkste is dat nu de eerste stap tegen de rol van Afghaanse buurlanden wordt gezet. Een positief punt van de Topconferentie is dat er voor het eerst over externe terroristische krachten is gepraat. Over Pakistan – de bron van Taliban en over Iran, de bron van giftige ideologieën. Al meer dan 30 jaar komt uit deze landen het geschoolde terrorisme en fundamentalisme naar ons land. Al jarenlang zijn  Afghanen de dupe geworden van de interventie vanuit Pakistan. Ik vind het goed dat de wereld eindelijk de dingen met hun eigen naam noemt. Nu moet men weten dat de Taliban door de buurlanden gevoed wordt.’

daniel_persconferentie.jpgOp de persconferentie was ook de vicevoorzitter van de Afghaanse Jongeren Stichting Kohandazh Daniel Shirzad (21). Shirzad vertelde dat hij graag mee wil doen in alles wat zijn land betreft. ‘Je kunt nooit een toekomst voor je volk bouwen zonder de basis – jongeren. Daniel vond ongelofelijk dat zij niet op de topconferentie kunnen deelnemen. ‘Een paar meter verderop wordt over mijn land gepraat, maar ik mag er niet bij,’ zegt hij.
Toch vindt Shirzad het bijzonder dat er voor het eerst op grote schaal over wordt Afghanistan gepraat, dat Afghanistan als een gelijke wordt toegelaten wordt op topniveau. ‘Wij kijken, horen waar macht zit. Als wij over de waarheid willen praten, worden meteen buiten de deur gezet. Gedurende 30 jaar zijn de jonge generaties veel te veel teleurgesteld om nog in iets positiefs te geloven.
‘Per jaar sterven er 800 kinderen in Afghanistan van de kou en honger. Kunt u het zich voorstellen? Daar wordt niet over geschreeuwd alsof die stervende kinderen gewone mieren zijn, alsof dat erbij hoort. Het willen niet alleen maar toekijken. Wij willen ons land zelf besturen.’