Persconferentie over particuliere initiatieven van diaspora in Afghanistan

Active Image

Nederland draagt in de afgelopen 8 jaar bij in de stabiliteit en wederopbouw van Afghanistan. De steun van Nederland aan Afghanistan kent twee belangrijke kanalen. De overheid wordt via the VN Trust Fund gesteund en, terwijl er ook geld wordt beschikbaar gesteld aan stimuleren van handel en ontwikkelingssamenwerking tussen Afghanistan en Nederland. Een derde kanaal is geopend door de Nederlandse Afghanen. Via particuliere initiatieven proberen Afghaanse Nederlanders zo veel mogelijk bij te dragen in de ontwikkeling van Afghanistan. Educatie, gezondheidszorg, mensenrechten en noodhulp aan teruggekeerde vluchtelingen zijn de aandacht gebieden voor deze initiatieven. Het derde kanaal is het minst bekend en daadoor ver van de aandacht van politiek en media. In december 2008 begon FAVON met behulp van een bijdrage van NCDO met een campagne voor stimuleren van particuliere initiatieven. Activiteiten werden georganiseerd voor in kaart brengen van particuliere initiatieven en vergroten van draagvlak voor ontwikkelingshulp aan Afghanistan in Nederland, vooral onder de Afghaanse gemeenschap in Nederland. De slotbijeenkomst van deze campagne was een persconferentie op 16 november in de nieuwspoort.   

Tijdens deze persconferentie werd een documentaire getoond over het bestaan, successen en problemen van particuliere initiatieven. Daarnaast is er ruimte voor politici en media kennis te maken en vragen te stellen aan de initiatiefnemers. Onze eregast was mevrouw Selay Ghafar, een voorvechter voor gelijke rechten voor vrouwen in Afghanistan en director van de organisatie HAWCA. Mevrouw Ghafar was in het kader van werkbezoek aan Europese landen, naar Nederland gekomen. Particuliere initiatiefnemers waren er ook vertegenwoordigd. De opkomst van politici en media was helaas niet naar onze wens in deze persconferentie.

 Active Image