33.305 DOCUMENTED REFUGEE DEATHS SINCE 1993

istOfDeaths Refugee لست پناهجویانی که در ابها و در راه اروپا  جان های شانرا از دست داده اند 

روز بیستم ماه جون بنام روزبین المللی  پناهندگان نامیده میشود

 روز بیستم ماه جون از طرف سازمانها و نهاد های که در رابطه با حقوق پناهندگان علاقه مندی دارند این روز را بنام روزبین المللی  پناهندگان تجلیل مینمایند ، فدراسیون سازمانهای پناهندگان و افغانهای مقیم هالند ( فافون ) از طرف هییت مدیره فراسیون و انجمنهای عضو خود این روز را به تمامی پناهندگان و پناهجویان بویژه به چامعه پناهندگان افغان در سرتاسر دنیا تبریک و تهنیت گفته و ارزومند است که در سالهای اتی انجمنهای پناهندگی همه قاره هامخصوصا انجمنهای پناهندگان افغان بتوانند در راستای احقاق حقوق جامعه پناهندگان و پناهجویان  افغان بتوانند گامهای استواری تری را بردارند.

چنانچه بر کسی پوشیده نیست که سیاست سخت گیرانه گشورهای غربی در رابطه با پاهجویانی که از کشورهای خود شان برای حفظ جان و یافتن محل امن برای زندگی که حق هر انسان در روی کره زمین است، چگونه هر روز مشکلاتی را در رابطه دادن حق پناهندگی بر مصوبات خود میافزایند و از سیاست در های بسته برحقوق پناهندگان استفاده ابزاری میکنند، و حتی در بعض از کشور های اروپای شرقی با ایجاد سیاست پناهنده هراسی تا سرحد تنفر مرزهایشانرا با سیم های  خاردار وایجاد دیوارهای اهنی  بسته اند و هر روز از طریق رسانه های صوتی و تصویری در راستای پناهنده هراسی تلاش شبانه روزی میکنند.

این سیاست سختگیرانه و عدم مراقبت در مسیرهای سفر دریایی چه در سرحدات بین ترکیه و یونان و یا بین سواحل لیبا و تونس و ایتالیا دیده میشود که بحر ( دریای) مدیترانه را به گورستان پناهجویان مبدل ساخته اند و بمناسبت روز بیستم ماه جون اینک لست کشته شدکان پناهجویانی که از سال 1993 تا حالا به ثبت رسیده است و توسط یکی از موسسات همکار فدراسیون سازمانها پناهنگان افغان در اروپا ( فارو ) UNITED امسال بنشر رسیده است خدمت خوانندگان سایت فافون تقدیم میگردد.

 این جدول گرچه نامهای همه جان باختگان این مسیر نیمباشد اما انچه مهم است بلاخره نام تعدادی از جانبا خته گانی است که خانواده ها و خویشاوندان شان هنوز شاید از سرنوشت عزیزان شان بی اطلاع میباشند.

بخش نشراتی فافون