نرم‌افزار کمک به کشف هویت؛ ابتکار آلمانی‌ها برای مقابله با خلاف‌گوها

در چهار سال گذشته بیشترین موج پناهجویی در اروپا به سوی آلمان جاری بوده است. در اوایل این موج عده‌ای از پناهجویان برای دریافت حمایت

دست به تخلفات مختلفی زدند. این اقدام، اداره مهاجرین و پناهجویان آلمان را وادار به واکنش کرد تا با استفاده از تکنولوژی جدید تا حدی از این

خلفات جلوگیری کند

برای ادامه مطتلب لطفا اینجا کلیک کنید  .