حاجی دلاور همراه با نمبر پلیت‌های جعلی، جنگ افزارها ، موترهای زرهی و چندین شناخت کارت‌ پاکستانی بازداشت شده است

حاجی دلاور مشاور فضل هادی مسلمیار رییس مجلس سنا از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است

وزارت امور داخله در یک خبرنامه می‌گوید که حاجی دلاور مشاور فضل هادی مسلمیار رییس مجلس سنا از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است. 

در این خبرنامه آمده است که حاجی دلاور که خودش را مشاور مسلمیار می‌داند در یک عملیات ویژه نیروهای پولیس در کابل بازداشت شده است.

بر اساس این خبرنامه، حاجی دلاور در پیوند به حمایت و نگهداری هراس‌افگنان همراه با نمبر پلیت‌های جعلی، جنگ افزارها ، موترهای زرهی و چندین شناخت کارت‌ پاکستانی بازداشت شده است.

تاکنون فضل هادی مسلمیار رییس مجلس سنا در این باره چیزی نگفته است