یک استاد دانشگاه که مسؤول جلب و جذب داعش در کابل بود

یک استاد دانشگاه که مسؤول جلب و جذب داعش در کابل بود بازداشت شد

ریاست عمومی امنیت ملی، می‌گوید که نیروهای ویژۀ این ریاست یک استاد دانشگاه‌ را که مسؤول جلب و جذب گروه داعش در کابل بود بازداشت کرده‌اند.

در خبرنامۀ این نهاد آمده است که این عضو گروه داعش، ابوعبیدالله متوکل نام دارد و خطیب مسجد شیخ محمدی‌ها نیز بوده‌است. به گفتۀ ریاست‌ امنیت ملی، ابوعبیدالله از مربوطات ناحیۀ پنجم شهرکابل باداشت شده‌است.