بیاید با ستوده جان عزیززاده دختر نو جوان افغان اطفال با ناراحتی قلبی را حمایت کنیم

ستوده جان عزیز زاده برای نوزادانی که با تکلیف قلبی متولد میشوند 16 کیلومتر برای موسسه حمایت اطفال میدود. اگر شما از طریق لینک داده شده اسپانسر شوید شاید بتوانید یک طفل را در کشور های غریب نجات دهید

ستوده جان عزيززاده با قدمهاي استوار و افتخار افريني كه براي كودكان با ناراحتی قلبی بر ميدارد ما هم حمایتش میکنیم.

سازمانهای پناهندگان افغان در هالند (فافون) خود را در کنار ایشان میابد، نسل جوانان بالنده اَي ما كه اميد فرداي ما و شما هستند، ما باید انها را نه تنها حمایت کنیم بلکه انچه ارزوی ما برای خدمت است اکنون جوانان ما را لازم است که اين حس انساندوستي و وطندوستی شانرا به هر اندازه که توان داریم همیاری کنیم.

 لذا از دوستان تقاضا میگردد که به هراندازه که میتوانندبا باز نمودن لینک زیرین کمکهای شانرا حتی از یک یورو تا مبلغ دلخواه میتوانند کمک نمایند این امر نه تنها کمک به انسانهای نیاز مند است بلکه جهت دادن جوانان ما بسوی گام برداشتن برای اهداف بزرگتر میباشد.

https://www.saveachildsheartnederland.nl/lopers-2019/sotuda-azizzada

لطفا برای کمک اینجا کلیک نمایید

 

فافون