بهاران و سال نو خورشیدی شادمان باد

بر  چهره  گل  نسیم  نوروز  خوش  است

در صحن  چمن  روی  دل‌افروز خوش  است

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست

 خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

خیام

 فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در هالند فرا رسیدن نوروز و سال 1398 خورشیدی را خدمت همه هموطنان گرامی و انجمنهای

عضوفدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در هالند شاد باش عرض نموده ، سال خوب و خوشی را برای همگان ارزومندیم

“هئیت مدیره “فافون

مصاحبه وپیام نوروزی انجنیر احمد شیرزاد

 “ارئیس فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در هالند “فافون

چهلمین سالروز قیام بیست چهارم حوت مردم هرات گرامی باد

از قیام ۲۴ حوت ۱۳۵۷ مردم هرات امسال چهل سال میگذرد، قیام ۲۴ حوت هرات نقطه ی عطفی در تاریخ مبارزات مردم افغانستان علیه حاکمیت حزب دموکراتیک خلق بشمار میاید

صاحبه مسول بخش فرهنگی فافون و بانو منیژه نادری از بنیاد شاهمامه با رادیوی صدای اشنا در مورد سومین روز کتاب

فافون و سومین روز کتاب فافون : مصاحبه اقای فرهود مسئول بخش فرهنگی