FAVON is de overkoepelingorganisatie van 23 organisaties van vluchtelingen in Nederland. FAVON is het inspraakorgaan en spreekbuis van de Afghaanse gemeenschap in Nederland. Vrijwilligers vanuit de gemeenschap hebben FAVON met warm hart en schone hand geholpen actief over te gaan naar het tweede decennium van haar bestaan.

Rechtsvorm van FAVON

FAVON is een vereniging. De organisatie is op basis van de Nederlandse wet opgericht en berust op democratische beginselen.

Doelen

FAVON heeft een duidelijke achterban in Nederland. Ze komt op voor de gemeenschappelijke belangen van haar leden. Daarnaast draagt FAVON actief bij in ontwikkelingsamenwerking tussen Nederland en Afghanistan.
Tijdens haar oprichting stelde FAVON zich de volgende doelstellingen:

  • FAVON is het inspraakorgaan van Afghaanse gemeenschap in Nederland.
  • FAVON behartigt de belangen van de Afghaanse gemeenschap op landelijk niveau.
  • FAVON beoogt bij te dragen in participatie van Afghaanse vluchtelingen in Nederland door het organiseren van onderzoek over bestaande drempels en het organiseren van trainingen voor de kaderleden van haar lid organisaties.
  • FAVON volgt de ontwikkelingen in Afghanistan nauwkeurig en probeert, op iedere mogelijke wijze, bij te dragen in het tot stand komen van vrede, democratie en welvaart in het land.

Sinds begin 2002, kort na de val van de Taliban en tot stand koming van door de VN gesponsorde interim regering van Karzai, besloot FAVON in haar algemene ledenvergadering zich vooral bezig te houden met activiteiten die ten goede komen voor de positieve ontwikkelingen in Afghanistan.

Missie

FAVON behartigt de gemeenschappelijke belangen van de Afghaanse gemeenschap in Nederland. Participatie van vluchtelingen in de Nederlandse samenleving is voor FAVON een prioriteit. Samen met haar achterban probeert FAVON zich actief bezig te houden met initiëren en realiseren van ontwikkelingsprojecten in Afghanistan. Zo wil de organisatie bijdragen tot het tot stand komen van een zelfredzame, democratische en modern Afghanistan.

Visie

FAVON bestaat uit organisaties en personen met diverse etnische, religieuze en politieke achtergronden. Ze hebben vrijwillig een platform opgericht voor het realiseren van gemeenschappelijke doelen. Diversiteit, pluralisme, democratische besluitvorming en transparantie zijn beginselen waarop FAVON gebaseerd is. Wat nog voor FAVON zeer belangrijk is, is mensenrechten. Daarom zijn de statuten van FAVON voorzien van een uitsluit clausule van lidmaatschap van organisaties waarin personen zitten die algemeen bekend zijn voor het schenden van mensenrechten en oorlogmisdrijven in de afgelopen 30 jaar in Afghanistan.

Korte samenvatting van de ontstaansgeschiedenis

FAVON werd in november 1996 opgericht door vertegenwoordigers van 9 Afghaanse vluchtelingenorganisatie in Nederland. De onderhandelingen voorafgaand aan de oprichting van FAVON was in 1995 begonnen. De lid organisaties van FAVON bestaan uit lokale en specifieke verenigingen zoals vereniging van vrouwen en jongeren. Kort na haar oprichting ontplooide FAVON ambitieuze plannen voor het bereiken van haar doelen. Met structurele subsidie van het ministerie van VWS werd er gedurende 5 jaar(1997-20002) diverse onderzoeken en activiteiten verricht door FAVON. Deze samenwerking werd met succes en wederzijdse tevredenheid afgerond. Sindsdien werkt FAVON samen met diverse fondsen voor financiering van haar projecten.

Sindsdien zijn er jaarlijkse conferenties georganiseerd door FAVON, waarin tientallen Afghaanse deskundigen uit Nederland en andere Europese landen deelnemen. In deze conferentie wordt over de acute problemen van Afghanistan en de manier waarop de Afghaanse Diaspora bij kan dragen in de oplossing daarvan, gesproken.

Externe betrekkingen

FAVON werd kort na de oprichting erkend als gesprekspartner van de Nederlandse regering en parlementairs. FAVON is goede contacten aangegaan met Nederlandse maatschappelijke organisaties en MFO, s. Daarnaast heeft FAVON goede netwerk binnen civiel society in Afghanistan.

Aiena

FAVON heeft een kwartaalblad “Aiena”. FAVON is deelnemer in de website www.afghandiaspora.org